Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 9, pp 182–182 | Cite as

Klinisch onderzoek, klinischonderzoek op kinderen, onderzoek pasgeborenen pasgeborenenpasgeborenen: precair balanceren

Diversen
  • 18 Downloads

Samenvatting

Bij veel te vroeg geboren baby's komt het Respiratoir Distress Syndrom (RDS) frequent voor. Ondanks behandeling met onder andere positieve drukbeademing is de sterfte nog hoog. Een academisch ziekenhuis in de Engelse West Midlands paste op een aantal prematuren een andere vorm van beademing toe (extrathoracale negatieve drukbeademing) in de verwachting dat hierdoor de levenskansen van de patiëntjes zouden worden verbeterd.

Literatuur

  1. Southall D et al. BMJ 1989; 299: 1253-57.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Samuels MP et al. Pediatrics 1996; 98: 1154-60.PubMedGoogle Scholar
  3. Editorial. Lancet 1999; 353: 685.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations