Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 8, pp 161–162 | Cite as

Het syndroom van Reye succesvol teruggedrongen: veel publiciteit helpt

Bijwerkingen
  • 9 Downloads

Samenvatting

Het syndroom van Reye is een acute aandoening die wordt gekenmerkt door encefalopathie en vettige degeneratie van de lever. In 1963 werd in Australië het ziektebeeld voor het eerst beschreven door Reye. Het syndroom van Reye komt vrijwel uitsluitend voor bij kinderen, acetosalkinderen en wordt in verreweg de meeste gevallen voorafgegaan door een virusinfectie, meestal influenza, varicella of gastro-enteritis. De kinderen braken hevig en vertonen neurologische afwijkingen zoals fluctuerende persoonlijkheidsstoornissen en een verminderd bewustzijn.

Literatuur

  1. Belay ED et al. N Engl J Med 1999; 340: 1377-82.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Editorial. N Engl J Med 1999; 1999; 340: 1423-4.Google Scholar
  3. Letters. N Engl J Med 1999; 341: 845-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations