Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 6, pp 121–122 | Cite as

Geneesmiddelen, kristallurie, triamtereen kristallurie, methotrexaat kristallurie, indinavir kristallurie, aciclovirkristallurie en nierfalen, methotrexaat nierfalen, indinavir nierfalen, aciclovirnierfalen

Bijwerkingen
  • 16 Downloads

Samenvatting

Het neerslaan van kristallen in de niertubuli is een belangrijke oorzaak van acuut nierfalen. Er is een groot aantal geneesmiddelen dat kristallurie geeft en dat dientengevolge bij patiënten leidt tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van een acuut nierfalen.

Literatuur

  1. Perazella MA. Am J Med 1999; 106: 459-465.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations