Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 5, pp 112–112 | Cite as

Relevante verschillen in binnen een geneesmiddelenklasse, keuzecriteriageneesmiddelenklasse?

Aanbevolen overzichten
  • 3 Downloads

Samenvatting

In het kader van een langlopende serie ‘Users’ guide to the medical literature' verscheen een aflevering van David Sackett et al. over de toepassing van trialresultaten op geneesmiddelkeuzen binnen een groep. Dit wordt uitgewerkt voor de statinen. Een nuttig artikel voor leden van formulariumcommissies (50 referenties).

Literatuur

  1. Mc Allister FA et al. JAMA 1999; 282: 1371-7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations