Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 5, pp 99–99 | Cite as

Geneesmiddelgerelateerde agranulocytoseagranulocytose in Nederland

Farmacotherapie
  • 9 Downloads

Samenvatting

In de literatuur wordt melding gemaakt van een aantal geneesmiddelen die aanleiding kunnen geven tot agranulocytose. Het is echter niet duidelijk wat het risico op agranulocytose is. In de periode 1980 ’ 1986 is onderzoek uitgevoerd naar het risico op geneesmiddelgerelateerde agranulocytose (International Agranulocytosis and Aplastic Anemia Study, IAAAS). Het betrof een multicenter populationbased casecontrolonderzoek in Europa.

Literatuur

  1. Klauw MM van der et al. Arch Intern Med 1999; 159: 369-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations