Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 4, pp 82–82 | Cite as

Vitamine C en nitraattolerantie, nitraattolerantie

Humane farmacologie
  • 18 Downloads

Samenvatting

Chronisch gebruik van nitratennitraten leidt snel tot tolerantie. De mechanismen van deze tolerantieontwikkeling zijn niet exact bekend; men denkt aan contraregulerende neurohormonen, intravasculaire volume-expansie, ‘down-regulation’ van het doelwitenzym cGMP (guanylaatcyclase) of verminderde nitroglycerine-biotransformatie.

Literatuur

  1. Watanabe H et al. J Am Coll Cardiol 1998; 31: 1323-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Watanabe H et al. Circulation 1998; 97: 886-91.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations