Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 4, pp 79–79 | Cite as

MaagdarmbloedingMaagdarmbloeding en inzicht bij NSAID, voorlichtingNSAID, maagdarmbloedingNSAID-gebruik

Bijwerkingen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Een artikel in de British Journal of Clinical Pharmacology werd zo belangrijk geacht dat er een redactioneel commentaar aan werd gewijd in BMJ.

Literatuur

  1. Wynne HA et al. Br J Clin Pharmacol 1996; 42: 253-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Editorial. BMJ 1998; 316: 492-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations