Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 3, pp 65–65 | Cite as

obesitasObesitas

Aanbevolen overzichten
  • 65 Downloads

Samenvatting

Een groot gedeelte van de westerse wereld wil wel wat gewicht verliezen; voor een toenemend percentage is dit zelfs medisch geïndiceerd. Hulp van buitenaf blijkt hierbij nodig. Minder calorieën nuttigen dan verbruiken lukt namelijk weinigen.

Literatuur

  1. Carek PJ et al. Drugs 1999; 57: 883-904.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations