Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 3, pp 60–60 | Cite as

bijwerkingen, meldenBijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen weinig gemeld

Bijwerkingen
  • 7 Downloads

Samenvatting

Het opsporen van bijwerkingen die wel of niet in de bijsluiter vermeld staan, is belangrijk bij nieuwe geneesmiddelen. De informatie over en de ervaring met deze nieuwe farmaca is beperkt. Om hierop de aandacht te vestigen zijn deze producten in Groot-Brittannië in de literatuur over het product gemarkeerd met een zwart omgekeerd driehoekje. Weinig Engelse artsen schijnen echter dit symbool te kennen. Elk vermoeden van een neveneffect, hoe onbelangrijk het ook moge lijken, dient daar te worden gerapporteerd aan het instituut voor geneesmiddelenbewaking op een gele hiertoe bestemde kaart. Dat gebeurt onvoldoende.

Literatuur

  1. Martin RM et al. BMJ 1998; 317: 119-20.PubMedGoogle Scholar
  2. SoRelle R. Circulation 1998; 98: 831-2.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations