Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 43–43 | Cite as

Pas op met zgn. bias, short reports short reportsshort reports

Kortweg
  • 16 Downloads

Samenvatting

De lezer die meent snel geïnformeerd te zijn over de kwaliteit en de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek door daarover een ‘short report’ te lezen in een gerenommeerd tijdschrift, zoals The Lancet of the British Medical Journal, komt nogal eens bedrogen uit.

Literatuur

  1. Deeks JJ et al. Lancet 1998; 352: 1908.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations