Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 38–38 | Cite as

alcohol, macula-degeneratieAlcoholconsumptie en leeftijdgebonden maculadegeneratiemacula-degeneratie

Kortweg
  • 35 Downloads

Samenvatting

Seniele macula-degeneratie is de belangrijkste oorzaak van onbehandelbare slechtziendheid bij bejaarden. Het berooft miljoenen bejaarden van het centrale zien, nodig voor lezen, tv kijken, mensen herkennen enz. Het lijkt voor de hand te liggen te veronderstellen dat alcoholgebruik een risicofactor is voor de ontwikkeling van leeftijdgebonden macula-degeneratie (LMD) van het oog i.v.m. de invloed van alcohol bij hypertensie en de negatieve invloed op sommige vormen van retinopathie.

Literatuur

  1. Obisesan TO et al. J Am Geriatr Soc 1998; 46: 1-7.PubMedGoogle Scholar
  2. Editorial. J Am Geriatr Soc 1998; 46: 114.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations