Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 33–33 | Cite as

COX-2COX-2 valt tegen

Humane farmacologie
  • 4 Downloads

Samenvatting

In de prostaglandine-synthese spelen twee isoenzymen van cyclo-oxygenase een rol: COX, rofecoxibCOX-1 en COX-2. COX-1 is vooral betrokken bij de aanmaak van mucosa-beschermende prostaglandines in het maagdarmkanaal. COX-2 wordt geïnduceerd op plaatsen van ontsteking en genereert prostaglandines die ontstekingsverschijnselen en pijn mediëren.

Literatuur

  1. Langman MJ et al. JAMA 1999; 282: 1929-33.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Simon LS et al. JAMA 1999; 282: 1921-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Editorial. JAMA 1999; 282: 1961-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations