Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 26–26 | Cite as

sildenafil, erectielsildenafil, diabetesSildenafil: de oplossing voor mannelijke diabetes, sildenafildiabetespatiënten met erectie, sildenafilerectiele disfunctie?

Farmacotherapie
  • 6 Downloads

Samenvatting

Erectiele disfunctie (ED) komt bij mannen met diabetes mellitus vaker en op jongere leeftijd voor.

Literatuur

  1. Garg RK et al. Lancet 1999; 353; 375-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Rendell MS et al. JAMA 1999; 281: 421-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Editorial. JAMA 1999; 281; 465-6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations