Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 12, pp 289–289 | Cite as

Clozapine en diabetische ketoacidosis bij niet-diabeten

Kortweg
  • 4 Downloads

Samenvatting

Clozapine wordt toegepast bij mensen met psychosen die niet reageren op de traditionele neuroleptica. Aan de lijst van bestaande bijwerkingen is recent het ontstaan van ernstige hyperglykemie toegevoegd. Van één geval bij een 31-jarige man wordt verslag gedaan.

clozapine, diabetes diabetes, clozapine 

Literatuur

  1. Colli A et al. Diabetes Care 1999; 22: 176-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations