Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 12, pp 287–287 | Cite as

Lage dosis OAC en hartinfarct

Kortweg
  • 8 Downloads

Samenvatting

Beschreven wordt een case-controlonderzoek in twee onderzoekscentra aan de westkust van de VS naar het verband tussen lage dosis OAC en het optreden van een hartinfarct.

OAC, hartinfarct hartinfarct, OAC 

Literatuur

  1. Sidney S et al. Circulation 1998; 98: 1058-63.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations