Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 11, pp 258–258 | Cite as

Geneesmiddelinteracties van anti-infectieuze middelen

Aanbevolen overzichten
  • 3 Downloads

Samenvatting

Een overzichtsartikel door een medisch microbioloog vat de bekende farmacokinetische interacties samen. Verfrissend in de tabellen is dat naast een enkele keer ‘avoid’ er vaak staat ‘action prescriber should take’. In samenwerking tussen gecomputeriseerde farmaceutisch gecentraliseerde waarschuwingssystemen en de werkvloer blijken veel nuttige maar wat riskante combinaties wel degelijk veilig mogelijk (94 referenties).

anti-infectieuze middelen 

Literatuur

  1. Gregg CR. Am J Med 1999; 106: 227-37.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations