Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 11, pp 247–247 | Cite as

Alendronaat versus HRT in postmenopauzale osteoporose

Farmacotherapie

Samenvatting

Hormonale suppletietherapie, osteoporose suppletietherapie, menopauze suppletietherapie, alendronaatsuppletietherapie (HRT) met oestrogenen, zonodig gecombineerd met progesteron, is een geaccepteerde behandeling voor de preventie van postmenopauzale osteoporose. Niet iedereen echter mag of durft deze behandeling langdurig te gebruiken, wegens kortetermijnbijwerkingen of langetermijnrisico's. bisfosfonaten, alendronaatBisfosfonaten lijken een mogelijk alternatief, al bestrijden ze de menopauzale klachten niet.

menopauze, alendronaat osteoporose, alendronaat 

Literatuur

  1. Hosking D et al. N Engl J Med 1998; 338: 485-92.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations