Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 10, pp 217–218 | Cite as

Wat hebben we uiteindelijk geleerd uit de controverse rond calciumantagonisten?

Van de redactie
  • 4 Downloads

Samenvatting

Een redactioneel commentaar in Circulation veegt nog eens de vloer aan met de gang van zaken rond calciumantagonisten. Zowel de registratie, calciumantagonistenregistratieautoriteiten als de farmaceutische industrie, maar ook de artsen krijgen er fors van langs (als individuele voorschrijver en als deskundigenpanel).

Literatuur

  1. Michels KB et al. Circulation 1998; 97: 1540-8.PubMedGoogle Scholar
  2. Stelfox HT et al. N Engl J Med 1998; 339: 101-6 en 1696-8.CrossRefGoogle Scholar
  3. Editorial. Circulation 1998; 97: 1529-31.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations