Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 9, pp 210–210 | Cite as

Verschillen in biobeschikbaarheid

Farmacie
  • 3 Downloads

Samenvatting

Met biobeschikbaarheid bedoelen we de hoeveelheid oraal genomen geneesmiddel die de systemische circulatie bereikt. Aanvankelijk was de aandacht in onderzoeken gericht op vergelijkingen in de biobeschikbaarheid van verschillende formuleringen van hetzelfde middel (drank, tablet met gereguleerde afgifte). Inmiddels is de aandacht verlegd naar de beoordeling van generica (‘plagiaatpillen’) vergeleken met het innoverende preparaat. Bij onderzoek naar biobeschikbaarheid blijkt grote variabiliteit mogelijk bij herhaalde toediening. Veel aandacht was er voor variabiliteit bij herhaalde toediening aan dezelfde persoon.

De auteurs van dit artikel bestudeerden juist variabiliteit tussen personen onderling in alle gepubliceerde onderzoeken in 25 jaargangen Clinical Pharmacology & Therapeutics.

biobeschikbaarheid 

Literatuur

  1. Hellriegel ET et al. Clin Pharmacol Ther 1996; 60: 601-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations