Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 7, pp 166–166 | Cite as

Verslaving

Aanbevolen overzichten
  • 397 Downloads

Samenvatting

Een themanummer van Archives of General Psychiatrybevat een aantal artikelen over verslaving aan alcohol, narcotica en geneesmiddelen. Er is een genetische ‘kwetsbaarheid’ die per middel verschilt en bijvoorbeeld voor heroïne veel sterker is dan voor marihuana. Daarnaast zijn omgevingsfactoren van belang (onderzoek bij 3.372 mannelijke Vietnamese tweelingparen).

verslaving 

Literatuur

  1. Bierut LJ et al. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 982-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Goldman D et al. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 964-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Merikangas KR et al. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 973-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Tsuang MT et al. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 967-72.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations