Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 6, pp 139–139 | Cite as

Non-ulcer dyspepsie

Aanbevolen overzichten

Samenvatting

Dyspepsie (slechte vertering) is een etiket voor vage bovenbuikklachten zoals pijn, opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken, meestal in relatie met de maaltijd. Een overzichtsartikel in de New England Journal of Medicine vat de beperkte gegevens samen over de onduidelijke pathofysiologie en de effecten van symptomatische therapie. Bij 60% van de patiënten wordt geen substraat gevonden, het effect van antacida is gering, prokinetica hebben wel significant meer effect dan placebo; eradicatietherapie bij aanwezigheid van H. Pylori is omstreden (59 referenties).

dyspepsie 

Literatuur

  1. Fisher RS et al. N Engl J Med 1998; 339: 1376-81.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations