Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 5, pp 117–117 | Cite as

Carvedilol

Aanbevolen overzichten

Samenvatting

Carvedilol is een niet-selectieve bètareceptor-antagonist met ook enige α1-receptorblokkerende activiteit (ratio 10 : 1). Na een aantal moeilijk te interpreteren onderzoeken wordt het toenemend gebruikt (als strohalm?) bij minder ernstige vormen van hartfalen, carvedilolhartfalen. Een overzichtsartikel in de New England Journal of Medicine gaat in op de farmacologische eigenschappen, analyseert uitvoerig de verrichte onderzoeken rond hartfalen (‘the interpretation of the findings ... remains problematic’) en bespreekt kort het gebruik bij hypertensie (geen eerste keus) en ischemische hartziekte (‘me too’). Uitgebreid wordt gewaarschuwd voor te lichtvaardig voorschrijven ervan bij hartfalen: obstructief longlijden is een contra-indicatie, diabeten herkennen hypo's slechter, zeer ernstig hartfalen is ook een contra-indicatie (77 referenties).

carvedilol, hartfalen 

Literatuur

  1. Frishman WH. N Engl J Med 1998; 339: 1759-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations