Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 5, pp 109–109 | Cite as

Zinkzouten en longontstekingen

Farmacotherapie
  • 10 Downloads

Samenvatting

Onderzoek naar de effecten van het gebruik van zinkzouten bij verkoudheden in rijke landen toont geen duidelijk gunstig effect. Dit maakt zink nog niet onbelangrijk. Zinkdeficiëntie veroorzaakt een verzwakking van het afweerapparaat en is geassocieerd met een toegenomen ernst en incidentie van lagere luchtweginfecties. Suppletie van zink zou het immunologische apparaat dan weer normaliseren. Lagere luchtweginfecties zijn vaker bacterieel dan viraal.

zink, longontsteking longontsteking, zink 

Literatuur

  1. Sazawal S et al. Pediatr 1998; 102: 1-5.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations