Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 5, pp 105–105 | Cite as

Antidepressiva bij chronische pijn

Farmacotherapie
  • 28 Downloads

Samenvatting

Antidepressiva worden ook gebruikt voor de behandeling van neuropathische pijn, d.w.z. pijn in de aanwezigheid van zenuwletsel zoals post-herpetische neuralgie en diabetische polyneuropathie. Een redactioneel commentaar in BMJ vestigde hier nog eens de aandacht op. Bij post-herpetische neuralgie is aangetoond dat amitriptyline, pijnamitriptyline effectief is; 2,3 patiënten moeten worden behandeld om bij één patiënt 50% pijnreductie te krijgen. Bij diabetische polyneuropathie moeten drie patiënten behandeld worden om bij één patiënt 50% pijnreductie te bewerkstelligen. Deze werking is onafhankelijk van het antidepressieve effect.

antidepressiva, pijn pijn, antidepressiva 

Literatuur

  1. Editorial. BMJ 1997; 314: 763-4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations