Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 4, pp 99–99 | Cite as

Glimepiride

Aanbevolen overzichten
  • 8 Downloads

Samenvatting

Glimepiride is een recent geïntroduceerd sulfonylureumderivaat, vergelijkbaar met glibenclamide, gliclazide en glipizide. Een overzichtsartikel vanuit de ADIS Drug Evaluation organisatie vat de huidige kennis samen. Voorlopig lijken er nog geen wezenlijke verschillen te zijn met de oudere sulfonylureumderivaten van de tweede generatie (73 referenties).

glimepiride 

Literatuur

  1. Langtry HD et al. Drugs 1998; 55: 563-84.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations