Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 4, pp 78–80 | Cite as

Voor- en nadelen van hormonale substitutietherapie bij postmenopauzale vrouwen

Van de redactie
 • 17 Downloads

Samenvatting

Hormonale substitutietherapie (HRT) bij postmenopauzale vrouwen is een actueel onderwerp, getuige de vele artikelen die hierover verschijnen. Over de mogelijke voor- en nadelen van HRT worden veel elkaar tegensprekende resultaten gepubliceerd. Dit is deels te verklaren door methodologische verschillen waardoor het samenvoegen van resultaten en het uitvoeren van meta-analyses worden bemoeilijkt, deels door het onvoldoende corrigeren voor vooringenomenheid (bias), nog Bohn Stafleu van Loghume verstorende factoren (confounders) en het ontbreken van gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken van voldoende omvang. Een overzicht is gewenst om in te kunnen schatten hoe groot de voor- en nadelen zijn, of ze klinisch relevant zijn en of de mogelijke voordelen van HRT opwegen tegen de potentiële nadelen.

menopauze, hormonale suppletie 

Literatuur

 1. Barrett-Connor E. BMJ 1998; 317: 457-61.PubMedGoogle Scholar
 2. Beral V et al. Lancet 1997; 350: 1047-59.CrossRefGoogle Scholar
 3. Eastell R. N Engl J Med 1998; 338: 736-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Grady D et al. Am J Med 1998; 105: 41-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Grodstein F et al. N Engl J Med 1997; 336: 1769-75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Hulley S et al. JAMA 1998; 280: 605-13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Yaffe K et al. JAMA 1998; 279: 688-95.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

 •    
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations