Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 3, pp 71–71 | Cite as

Nitraattolerantie

Kortweg
  • 11 Downloads

Samenvatting

Niet iedereen is overtuigd van het snelle optreden van tolerantie bij continue toediening van nitraten, tolerantienitraten. Noorse cardiologen toonden nogmaals aan dat als een nitro-pleister 24 uur blijft zitten, de vermindering van ST-depressies bij inspanningsonderzoek echt verdwenen is. Het effect dat wel optreedt twee uur na applicatie is dan al weer geheel verdwenen. Er blijft discussie over de verschillende mate van tolerantie-ontwikkeling op het niveau van venen en arteriolen, vergeleken met de grotere arteriën en in verschillende organen.

Literatuur

  1. Klemsdel TO et al. Eur J Clin Pharmacol 1996; 51: 227-30.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations