Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 2, pp 42–42 | Cite as

Kennis van onkunde?

Kortweg

Samenvatting

Het is modieus om nascholingnascholing te baseren op de behoeften (de ervaren lacunes) van de deelnemers en dit lijkt ook heel verstandig. In hoeverre zijn groepen (huis-)artsen echter in staat om die behoeften bij zichzelf vast te stellen?

onkunde 

Literatuur

  1. Tracey JM et al. BMJ 1997; 315: 1426-8.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations