Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 2, pp 42–42 | Cite as

Kennis van onkunde?

Kortweg
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het is modieus om nascholingnascholing te baseren op de behoeften (de ervaren lacunes) van de deelnemers en dit lijkt ook heel verstandig. In hoeverre zijn groepen (huis-)artsen echter in staat om die behoeften bij zichzelf vast te stellen?

onkunde 

Literatuur

  1. Tracey JM et al. BMJ 1997; 315: 1426-8.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations