Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 2, pp 29–29 | Cite as

Suïcide en antidepressiva

Farmacotherapie
  • 34 Downloads

Samenvatting

In The Lancet is enige discussie geweest over antidepressiva, in het bijzonder citalopram, suïcidecitalopram en zelfmoord. In een eerste brief van Oström e.a. werden zes geslaagde suïcides gerapporteerd met een overdosis citalopram. In Zweden had dit middel in 1996 50% van de markt van antidepressiva.

suïcide, antidepressiva antidepressiva, suïcide 

Literatuur

  1. Isacsson G et al. Lancet 1996; 348: 1033.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Oström et al. Lancet 1996; 348: 339-40.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations