Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 12, pp 275–275 | Cite as

Acute extrapyramidale effecten

Aanbevolen overzichten
  • 4 Downloads

Samenvatting

Antipsychotica veroorzaken nogal eens extrapyradimale effecten, zowel acuut als chronisch. Een overzichtsartikel uit Los Angeles vat de gegevens samen.

extrapyramidale effecten 

Literatuur

  1. Holloman LC et al. Am 1 Health-Syst Pharm 1997; 54: 2461-77.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations