Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 12, pp 275–275 | Cite as

Acute extrapyramidale effecten

Aanbevolen overzichten

Samenvatting

Antipsychotica veroorzaken nogal eens extrapyradimale effecten, zowel acuut als chronisch. Een overzichtsartikel uit Los Angeles vat de gegevens samen.

extrapyramidale effecten 

Literatuur

  1. Holloman LC et al. Am 1 Health-Syst Pharm 1997; 54: 2461-77.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations