Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 12, pp 260–261 | Cite as

Paracetamol en methionine: een verstandshuwelijk?

Vergiftigingen
  • 11 Downloads

Samenvatting

In Groot-Brittannië is paracetamol een veelgebruikt middel bij pogingen tot zelfdoding. Door het geringe ‘succes’-percentage wordt de samenleving belast met hoge behandelingskosten van de moedwillig veroorzaakte leverschade en moeten andere patiënten nog langer wachten op hun levertransplantatie. Om hier paal en perk aan te stellen gaan er stemmen op om paracetamol alleen in de handel te laten in een vaste combinatie met het antidotum methionine.

paracetamol, methionine methionine, paracetamol 

Literatuur

  1. Jones AL et al. BMJ 1997; 315: 301-4.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations