Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 225–225 | Cite as

Kruiden zijn nuttig en onmisbaar

Aanbevolen overzichten
  • 8 Downloads

semenvatting

In Drugs schreef Peter De Smet over de huidige en toekomstige plaats van geneesmiddelen, afgeleid van planten en schimmels, in de officiële academische geneeskunde. Heel wat geneesmiddelen hebben hun wortels in de plantenwereld (tabel 3 in het artikel) en botanische zoektochten kunnen nog meer opleveren. Onderzoek uitgaande van plantenextracten blijft extra moeilijk.

kruiden 

Literatuur

  1. De Smet P. Drugs 1997; 54: 801-40.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations