Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 206–208 | Cite as

Niets nieuws onder de zon sinds diuretica en bètablokkeerders

Van de redactie
  • 4 Downloads

Samenvatting

Zijn diuretica en bètablokkeerders ‘old drugs prescribed by old doctors’? Bevinden voorschrijvers van de laatste angiotensine-2-antagonist zich toch wel in de voorste linies van het witte legioen? Wie is nu de onnozele hals?

diuretica bètablokkeerder 

Literatuur

  1. Grimm RH et al. Arch Intern Med 1997; 157: 638-48.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Psaty BM et al. JAMA 1997; 277: 739-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Moser M. JAMA 1998; 279: 1813-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations