Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 206–208 | Cite as

Niets nieuws onder de zon sinds diuretica en bètablokkeerders

Van de redactie

Samenvatting

Zijn diuretica en bètablokkeerders ‘old drugs prescribed by old doctors’? Bevinden voorschrijvers van de laatste angiotensine-2-antagonist zich toch wel in de voorste linies van het witte legioen? Wie is nu de onnozele hals?

diuretica bètablokkeerder 

Literatuur

  1. Grimm RH et al. Arch Intern Med 1997; 157: 638-48.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Psaty BM et al. JAMA 1997; 277: 739-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Moser M. JAMA 1998; 279: 1813-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations