Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 7, pp 151–152 | Cite as

Reserpine: ten onrechte in onbruik

Diversen
  • 5 Downloads

samenvatting

Tegenwoordig worden ongeveer 100 verschillende middelen gebruikt ter verlaging van de bloeddruk. Elk nieuw middel dat op de markt wordt gebracht, wordt bestempeld als een vooruitgang. Hierdoor worden de oudere, goedkopere middelen steeds minder gebruikt en snel vergeten. Intussen stijgen de prijzen van de behandelingen sterk.

reserpine, hypertensie 

Literatuur

  1. Fraser HS. Clin Pharmacol Ther 1996; 60: 368-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations