Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 128–129 | Cite as

‘Trombofilie’ en de nieuwste generatie orale anticonceptiva

Bijwerkingen
  • 7 Downloads

samenvatting

Aanwijzingen dat orale anticonceptiva van de ‘derde generatie’ (die minder oestrogenen naast een nieuw soort gestageen bevatten) een verhoogde kans op veneuze trombose geven, hebben voor nogal wat onrust gezorgd. De epidemiologische gegevens die wezen op een verhoogde trombosekans t.o.v. de ‘tweedegeneratiepil’ werden betwijfeld op grond van de ontoereikendheid van het beschikbare materiaal en de keuze van proefpopulaties. Niettemin zag de British Committee on Safety of Medicines in oktober 1995 voldoende reden om tegen de middelen die gestodeen en desogestrel bevatten, een ernstige waarschuwing te laten uitgaan. Deze uitspraak is niet overgenomen door de CPMP.

trombofilie, orale anticonceptiva orale anticonceptiva, trombofilie 

Literatuur

  1. Vandenbroucke JP et al. Lancet 1997; 349: 1113-4 en 1622-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Rosing J et al. Br J Haematol 1997; 97: 233-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Letters. Lancet 1997; 349: 1621-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations