Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 123–124 | Cite as

Het effect van psychofarmaca op slaapstoornissen bij verpleeghuispatiënten

Farmacotherapie
  • 55 Downloads

samenvatting

Slapeloosheid, vaak gepaard gaand met sufheid overdag, is een veelgehoorde klacht van ouderen. Een gevolg hiervan is dat in de VS ouderen verantwoordelijk zijn voor 40% van het gebruik van psychofarmaca. Dit geneesmiddelengebruik is nog hoger in instellingen zoals een verpleeghuis. Ondanks deze hoeveelheid medicijnen is nog maar weinig bekend of slaaptabletten en andere psychofarmaca daadwerkelijk bijdragen aan een betere slaap. Andere factoren in het verpleeghuis zoals nachtelijk geluid, weinig activiteiten overdag en lang in bed liggen, zijn wellicht meer verantwoordelijk voor het slaapprobleem. Fragmentatie van de slaap is bovendien een normaal verouderingsverschijnsel.

psychofarmaca, slaapstoornis slaapstoornissen, psychofarmaca 

Literatuur

  1. Monane M et al. Clin Pharmacol Ther 1996; 59: 83-92.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations