Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 116–119 | Cite as

Het vertalen van statistische resultaten uit overzichtsartikelen naar de klinische praktijk

Van de redactie
  • 12 Downloads

samenvatting

In een artikel in de Annals of Internal Medicine wordt beschreven hoe numerieke en statistische resultaten van overzichtsartikelen kunnen worden omgezet in meer begrijpelijke termen en hoe ze direct kunnen worden toegepast op situaties met individuele patiënten. Al eerder besteedden we aandacht aan de relatieve risicoreductierage in advertenties (MFM 1996; 34: 138 en 102). Uitdrukken in absolute getallen biedt veel meer inzicht (vgl. MFM 1995; 33: 426). De arts wil het volgende weten: werkt het middel; als het werkt, hoeveel beter is het; is het veilig; is het effectief en veilig bij de patiënt?

overzichtsartikelen 

Literatuur

  1. Craen AJM de et al. Lancet 1998; 351: 310.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. McQuay HJ et al. Ann Intern Med 1997; 126: 712-20.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations