Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 5, pp 115–115 | Cite as

Acamprosaat

Aanbevolen overzichten
  • 6 Downloads

Samenvatting

Bijna 50 jaar na de invoering van disulfiram is er eindelijk weer enige uitbreiding van de farmacotherapeutische ondersteuning bij alcohol-afkickpogingen. Een overzichtsartikel bespreekt de GABA-analoog acamprosaat.

acamprosaat 

Literatuur

  1. Wilde MI et al. Drugs 1997; 53: 1038-53.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations