Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 5, pp 107–107 | Cite as

Hondenbeet

Diversen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Hondenbeten komen veel voor. Vaak worden ze als onbelangrijk beschouwd. Dat deze uitspraak pas achteraf kan worden gedaan, blijkt uit de beschrijving van capnocytophaga sepsis en een begeleidend redactioneel commentaar in de British Medical Journal.

hondenbeet 

Literatuur

  1. Mellor DJ et al. BMJ 1997; 314: 129-30.PubMedGoogle Scholar
  2. Editorial. BMJ 1997; 314: 88-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations