Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 5, pp 100–100 | Cite as

Famotidine en ulcusprofylaxe

Bijwerkingen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Taha et al. beschrijven 285 patiënten die langdurig met NSAID's werden behandeld wegens reumatoïde artritis (82%) en artrose (18%). De effectiviteit van twee doseringen famotidine (20 mg en 40 mg, elk tweemaal daags gegeven) werd vergeleken met placebo. De patiënten werden klinisch en met endoscopie beoordeeld bij de start en na 4, 12 en 24 weken behandeling. De beoordeling vond plaats zonder inzage in de ingestelde behandeling. Het primaire eindpunt was de cumulatieve incidentie van maag- of duodenum-ulcera (UD).

famotidine, ulcusprofylaxe ulcusprofylaxe, famotidine 

Literatuur

  1. Taha AS et al. N Engl J Med 1996; 334: 1435-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations