Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 4, pp 83–84 | Cite as

Fentanyl-pleisters: snelle titratie; misbruik na gebruik

Diversen
  • 48 Downloads

Samenvatting

Fentanyl-pleisters zijn onderwerp van discussie vanwege problemen bij het instellen van de therapeutische dosis en vanwege het risico op misbruik van verwijderde pleisters. In Am J Health-Syst Pharm wordt voor deze problemen een oplossing voorgesteld.

fentanyl-pleister pleisters, fentanyl 

Literatuur

  1. Fudin J et al. Am J Health-Syst Pharm 1997; 54: 87-8.PubMedGoogle Scholar
  2. Yerasi AB et al. Am J Health-Syst Pharm 1997; 54: 85-6.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations