Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 3, pp 58–59 | Cite as

Minder opnames astmapatiënten door inhalatiecorticosteroïden

Diversen

Samenvatting

In de Verenigde Staten is astma de voornaamste oorzaak van hospitalisatie bij kinderen. De laatste twintig jaar is het aantal opnames verdubbeld. Ook bij volwassenen steeg het aantal ziekenhuisopnames met 50% in de periode 1965 tot 1983.

astma, inhalatiecorticosteroïden inhalatie, corticosteroïden 

Literatuur

  1. Donahue JG et al. JAMA 1997; 277: 887-891.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations