Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 2, pp 30–31 | Cite as

Controverse en tolerantie bij toepassing van β2-agonisten per inhalatie

Farmacotherapie
 • 6 Downloads

Samenvatting

De introductie van de β2-selectieve sympathicomimetica in de jaren 60 betekende voor de behandeling van astma een aanmerkelijke verbetering. Zowel ten aanzien van effectiviteit als van toxiciteit bleken deze stoffen superieur te zijn boven de in voorgaande jaren toegepaste non-selectieve stoffen als efedrine en adrenaline, die aangrijpen op zowel op a- als β-adrenerge receptoren.

bèta2-agonisten, tolerantie 

Literatuur

 1. Chapman KR et al. Lancet 1994; 343: 1379-82.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Cockcroft DW et al. Thorax 1996; 51: 1051-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Drazen JM et al. N Engl J Med 1996; 335: 841-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Schayk CP van et al. BMJ 1991; 303: 1426-31.CrossRefGoogle Scholar
 5. Sears MR et al. Lancet 1990; 336: 1391-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Editorial. N Engl J Med 1996; 12: 886-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 •    
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations