Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 1, pp 10–11 | Cite as

Groeivertraging en bijniersuppressie door fluticason

Bijwerkingen
  • 12 Downloads

Samenvatting

In 1993 introduceerde men in Groot-Brittannië fluticasonpropionaat als een nieuw en veiliger inhalatiecorticosteroïd. Effectiviteit en veiligheid waren bewezen bij een dosis van 200 µgram per dag; in de praktijk gebruikt men vaak hogere doses. Enkele vergelijkende onderzoeken suggereerden dat fluticason veiliger was dan beclometasondipropionaatbeclometason of budesonidebudesonide.

groeivertraging, fluticason bijniersuppressie, fluticason fluticason(propionaat), bijniersuppressie fluticason(propionaat), groeivertraging 

Literatuur

  1. Todd G et al. Lancet 1996; 348: 27-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Editorial. Lancet 1996; 348: 765.Google Scholar
  3. Letters. Lancet 1996; 348: 819-21.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations