Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 11, pp 253–253 | Cite as

Acne

Aanbevolen overzichten

Samenvatting

Onderzoek naar de pathofysiologie van acne heeft geleid tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die bij bijna alle patiënten effectief zijn. Pubers hoeven niet meer af te wachten ‘tot het over is’, littekens op lichaam en geest zijn geen onafwendbaar noodlot.

acne, isotretinoïne 

Literatuur

  1. Leyden JJ. N Engl J Med 1997; 336: 1156-62.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Letters. Lancet 1997; 349: 374, 400, 1251-2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations