Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 11, pp 251–251 | Cite as

Slapeloosheid

Aanbevolen overzichten
  • 49 Downloads

Samenvatting

Klachten over het slapen komen veel voor. Twee psychiaters uit Pittsburg schreven (ook) een overzichtsartikel rond dit onderwerp. Besproken worden slapeloosheid als syndroom of als symptoom (primair of secundair), de diagnostische aanpak, de geestelijk-hygiënische aanpak (vgl. MFM 1996; 34: 147-8) en de farmacotherapie. Hun adviezen klinken bekend: gebruik een lage dosis, doseer intermitterend, doseer niet langer dan drie tot vier weken, stop geleidelijk, waarschuw voor een terugslag.

slapeloosheid 

Literatuur

  1. Kupfer DJ et al. N Engl J Med 1997; 336: 341-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations