Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 11, pp 249–249 | Cite as

Hypothyreoïdie

Aanbevolen overzichten
  • 54 Downloads

Samenvatting

De tekst van de NHG-standaard komt wat uitgebreider en actueler terug in dit overzichtsartikel. Naast 30 referenties worden ook 52 artikelen aangeraden voor verdere zelfstudie!

Literatuur

  1. Lindsay RS et al. Lancet 1997; 349: 413-7 en 1023-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations