Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 11, pp 244–244 | Cite as

Orale anticonceptiva en hypertensie

Kortweg

Samenvatting

De eerste generatie orale anticonceptiva (OAC) was zeer welkom, maar veroorzaakte ook problemen. Deze OAC's bevatten minstens 50 microgram oestrogeen en veroorzaakten hypertensie bij ca. 5% van de gebruiksters (en trombose bij rooksters). De moderne OAC's bevatten veel minder oestrogenen.

hypertensie, orale anticonceptiva, hypertensieorale anticonceptiva 

Literatuur

  1. Chasan-Taber L et al. Circulation 1996; 94: 483-9.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations