Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 11, pp 244–244 | Cite as

Orale anticonceptiva en hypertensie

Kortweg
  • 5 Downloads

Samenvatting

De eerste generatie orale anticonceptiva (OAC) was zeer welkom, maar veroorzaakte ook problemen. Deze OAC's bevatten minstens 50 microgram oestrogeen en veroorzaakten hypertensie bij ca. 5% van de gebruiksters (en trombose bij rooksters). De moderne OAC's bevatten veel minder oestrogenen.

hypertensie, orale anticonceptiva, hypertensieorale anticonceptiva 

Literatuur

  1. Chasan-Taber L et al. Circulation 1996; 94: 483-9.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations