Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 10, pp 227–227 | Cite as

Wie bemerkt problemen met geneesmiddelen?

Kortweg
  • 2 Downloads

Samenvatting

In een redactioneel commentaar in The Lancet drukken Andrew Herxheimer en anderen hun verbazing uit over verschillen in snelheid van informatie verzamelen en beoordelen. Waar ernstiger bijwerkingen van geneesmiddelen in de medische wereld slechts geleidelijk doorsijpelen, reageert de aandelenmarkt nog dezelfde dag. De auteurs illustreren dit aan alpidem (een anxiolyticum), cyproteronacetaat (vgl. MFM 1996; 34: 74) en telebrix 38 (een röntgencontrastmiddel). Onbeantwoord blijft de vraag: is de arts te traag of de effectenhandel te volatiel?

Literatuur

  1. Senard JM et al. Lancet 1996; 347: 987-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations