Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 10, pp 220–220 | Cite as

Doseren op vetvrij lichaamsgewicht

Farmacie
  • 16 Downloads

Samenvatting

In een artikel in Clinical Pharmacokinetics zijn de theoretische voordelen van doseren op ‘lean body mass’ samengevat en de bekende gegevens verzameld.

doseren 

Literatuur

  1. Morgan DJ et al. Clin Pharmacokinet 1994; 26: 292-307.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations